Tax & Profit s.r.o.

Společnost Tax & Profit s.r.o. vznikla v roce 2004 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 104080. Sídlo společnosti: Na Výsluní 1311, 277 11 Neratovice. IČO 272 01 961


Ve společnosti se zabýváme nejen zpracováním účetnictví a daňové evidence, ale zároveň i daňovým a účetním poradenstvím, zastupováním na finančních úřadech a dalších institucích. Naše služby využívají malé a střední podnikatelské subjekty, právnické i fyzické osoby. Máme dlouholeté zkušenosti především v oblasti stavebnictví, autodopravy, zdravotnictví, obchodování s členskými státy EU i se zahraničím, zpracování mezd a dalšími obory. Preferujeme individuální přístup, což přináší našim klientům řadu výhod.

 

 

 


 

  Kde nás najdete

  Kontakt

 Sledujte nás

    Tax & Profit s.r.o.
  Ing. Martina Nekvasilová
  Na Výsluní 1311
  277 11  Neratovice
  nekvasilova@taxprofit.cz   Facebook
      +420 315 684 172    
      +420 606 534 307